Algemene voorwaarden Artisan

Contactpersoon: Rita Bollaert

E-mail: ritabollaert@skynet.be

Tel.: +32 9 343 89 72

BTW: BE0834344906

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van Artisan en elke aankoop die de klant plaatst bij Artisan.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Artisan moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk door Artisan aanvaard zijn.

Artikel 2 – Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Artisan en de meerderjarige koper op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt.

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, back-ups …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en – relaties.

Artikel 3 – Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in euro, inclusief BTW en verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Artisan houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld (kleurschakeringen kunnen licht afwijken van echte kleuren) en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.

Artikel 4 – Betalen

Wanneer u een bestelling plaatst bij Artisan, ontvangt u via mail een orderbevestiging. Indien wij na 7 kalenderdagen nog geen betaling ontvangen hebben, wordt het artikel terug in verkoop geplaatst.

De klant kan de betaling verrichten met Mollie.

Artikel 5 – Verzending en verzendkosten

5.1 Verzenden

De leveringstermijn bedraagt enkele werkdagen na ontvangst van de betaling.

Het pakje wordt geleverd met Bpost (huisadres of afhaalpunt naar keuze). Als u niet aanwezig bent op het tijdstip van aflevering, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de bus en kan u het pakje afhalen in het postkantoor. Wanneer een naar ons teruggestuurde zending opnieuw moet worden verzonden, zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten volledig in rekening te brengen.

Afhalen is mogelijk na afspraak.

5.2 Verzendkosten

Artisan behoudt zicht het recht voor om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendkosten staan duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en factuur.

Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het afhaalpunt en terug naar Artisan gestuurd wordt, valt de retourkost ten laste van de klant.

5.2.1. België

De bestellingen vanaf 22 euro worden GRATIS verzonden. Kleinere bestellingen worden niet aanvaard.

5.2.2. Nederland & Luxemburg

Bestellingen vanaf 50 euro worden GRATIS verzonden. Kleinere bestellingen worden niet aanvaard.

Artikel 6 – Eigendomsrecht

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Artisan totdat de klant volledig heeft betaald.

Artikel 7 – Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

7.1 Retourneren

De klant heeft het recht aan Artisan mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 10 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het pakket. De klant stuurt dan de goederen terug samen met de leveringsbon, in de originele verpakking (met het prijsetiket eraan) én op eigen risico en op eigen kosten. De producten kunnen ook worden teruggebracht naar Hoveniershof 7 in 9090 Melle.

De klant contacteert Artisan (telefonisch (+32 9 343 89 72) of via mail ritabollaert@syknet.be) ten laatste 5 dagen na ontvangst als hij een artikel wenst te retourneren.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zorg ervoor dat de inhoud van de doos niet kan verschuiven en dat de doos goed is dichtgemaakt zodat de inhoud er onderweg niet kan uitvallen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  1. gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  2. artikelen waarvan de verpakking of een deel ervan geopend werd
  3. artikelen die op vraag van de klant bijbesteld zijn
  4. gepersonaliseerde artikelen
  5. soldenartikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden

Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendkosten) binnen de 10 dagen terug.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds werden gebruikt of bij het vermoeden dat de schade niét werd aangebracht door de schuld van Artisan of de leverancier van het artikel.

7.2 Klachten

Wij controleren onze artikelen voor we ze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer uw zending onmiddellijk bij ontvangst.

Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en inden mogelijk ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

Indien u een klacht hebt, stuur ons een e-mail (info@artisanshop.be) of neem telefonisch contact met ons op (+32 9 343 89 72).

8. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Artisan waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen.

Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik,

gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

9. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Privacy

Sinds 25 mei 2018  is de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking.

Uw gegevens worden zo nog beter beschermd.

Verwerkingsdoeleinden

Artisan verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, verzenden van reclame).

De persoonsgegevens die bij ons terechtkomen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer, worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).

Recht op inzage, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

De klant heeft ten alle tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Je kan ook op elk moment vragen om volledig uit de database van Artisan gewist te worden.

Recht om klacht in te dienen

U hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privaycommissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Recht om toestemming in te trekken

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Indien u bent ingeschreven op de nieuwsbrief en die niet langer wenst te ontvangen, dan heeft u altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Cookiebeleid

Artisan maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat we uw bestelling alsnog in het systeem kunnen invoeren.

Meer informatie over cookies vind je op: http://www.allaboutcookies.org/

Kan deze privacyverklaring nog wijzigen?

Artisan kan de privacyverklaring ten allen tijde wijzigen.

Contactpersoon: Rita Bollaert

Hoveniershof 7 B-9090 Melle

E-mail: ritabollaert@skynet.be – Tel.: +32 9 343 89 72

BTW: BE0834344906